Calendario

Junio 2018
LunMarMierJueVierSabDom
 << < > >>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Anuncio

Quin est en lnea?

Miembro: 0
Visitante: 1

rss Sindicacin

Archivos

Mar212015

Khach sạn 31

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.


Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nhay chuột vao day (chỉ danh cho quản ly khach sạn) dể cập nhật thong tin miễn phi.


Một số khach sạn nhỏ hoặc khach sạn 1, 2 sao ở cac tỉnh, thanh phố hiện nay cơ sở vật chất chưa dồng bộ nen cac thong tin giới thiệu va hinh ảnh của khach sạn chưa dầy dủ va chi tiết. Do vậy dể tim hiểu quy khach vui long diện thoại trực tiếp tới khach sạn theo số diện thoại của khach sạn ma chung toi cung cấp hoặc diện thoại cho chung toi theo số tổng dai sau 


Tổng dai toan quốc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225


Ha Nội: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553


Hồ Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858 


E-mail la cach thuận tiện va nhanh nhất dể tiếp cận chung toi, quy khach hay diền vao form yeu cầu hoặc email tới [email protected], chung toi sẽ cố gắng lien lạc lại với quy khach trong vong 12 giờ dồng hồ


Chuc quy khach tim dược khach sạn ở vung tau gần biển gia rẻ như y cho chuyến di của minh


Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Admin · 34 vistas · Escribir un comentario
Mar192015

Khach sạn Lạc Hồng Quy Nhơn

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.


 


Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nhay chuột vao day (chỉ danh cho quản ly cac khach sạn 2 sao tại da lạt) dể cập nhật thong tin miễn phi.
Một số khach sạn nhỏ hoặc khach sạn 1, 2 sao ở cac tỉnh, thanh phố hiện nay cơ sở vật chất chưa dồng bộ nen cac thong tin giới thiệu va hinh ảnh của khach sạn chưa dầy dủ va chi tiết. Do vậy dể tim hiểu quy khach vui long diện thoại trực tiếp tới khach sạn theo số diện thoại của khach sạn ma chung toi cung cấp hoặc diện thoại cho chung toi theo số tổng dai sau 


Tổng dai toan quốc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225


Ha Nội: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553


Hồ Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858 


E-mail la cach thuận tiện va nhanh nhất dể tiếp cận chung toi, quy khach hay diền vao form yeu cầu hoặc email tới [email protected], chung toi sẽ cố gắng lien lạc lại với quy khach trong vong 12 giờ dồng hồ


Chuc quy khach tim dược khach sạn hanoi golden nha trang như y cho chuyến di của minh


Tiện nghi va dịch vụ khach sạn


 


Admin · 34 vistas · Escribir un comentario
Mar192015

Khach Sạn Thanh Van I Hội An

Giới thiệu: Tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet, ket sắt trong phong cung như cac tiện nghi khac.


Mo tả khach san thanh binh 2 nha trang


 


Tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet, ket sắt trong phong cung như cac tiện nghi khac. Cac diểm dặc biệt khac ở la dịch vụ giặt la/giặt kho, dịch vụ phong, người giữ cửa. Với cam kết về dịch vụ va tập trung vao sự hiếu khach, bạn sẽ thấy thich thu khi nghỉ tại Thanh Van 1 Hotel. Dặt phong tại khach sạn Thanh Van 1 Hotel Hội An thật dơn giản thong qua mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi. Chỉ cần nhập ngay bạn mong muốn va gửi di.
Tiện nghi va dịch vụ khach sạn


Dịch vụ giặt la/giặt kho


Dịch vụ phong


Người giữ cửa


Ban


Diều hoa nhiệt dộ


Ket sắt trong phong


Quan bar nhỏ


Quạt


Tivi
Voi hoa sen


Admin · 59 vistas · Escribir un comentario
Mar152015

Lương CEO nen gấp 20 - 30 lần lương binh quan

Thu nhập CEO cac doanh nghiệp binh quan chỉ co 20% dến từ lương, 78% dến từ phụ cấp, một phần it ỏi 2% dến từ cổ phiếu.


Lương CEO nen gấp 20 - 30 lần lương binh quan 1Nội dung nổi bật:- Ong Vu Hữu Diền, giam dốc quản ly danh mục dầu tư của Dragon Capital Group cho rằng thu nhập HDQT va BKS chưa hợp ly, xu hướng tang kha dều dặn va chủ yếu la trả cong cho dong gop trong qua khứ thay vi khuyến khich kết quả trong tương lai.- Ong Diền con biết mặc du ganh trach nhiệm với nhiều dối tượng nhưng Ban diều hanh chỉ gấp 4 dến 5 lần lương binh quan của nhan vien cong ty va cho rằng trong tinh hinh hiện nay va 1-3 nam tới, lương của CEO nen ở trong khoảng 20 – 30 lần lương binh quan của nhan vien cong ty. Ngay 15/10/2013, tại Khach sạn Melia, SCIC va HNX da kết hợp tổ chức Diễn dan Quản trị Cong ty về xay dựng cơ chế thu lao hiệu quả. Buổi hội thảo thu hut sự quan tam của cac doanh nghiệp trong do co người dại diện phần vốn gop của SCIC la thanh vien HDQT hoặc Ban diều hanh.Phat biểu tại diễn dan, ong Vu Hữu Diền, Giam dốc quản ly danh mục dầu tư của Dragon Capital Group da dặt ra cac vấn dề về thu lao theo quy dịnh của Việt Nam.Mức thu lao chưa hợp lyOng cho rằng, thu nhập của thanh vien HDQT va Ban kiểm soat tại cac cong ty hiện nay chưa thực sự hợp ly.Theo thong tư 121 về Quản trị doanh nghiệp co dề cập dến vai tro của Tiểu ban lương thưởng. Tuy nhien, nhiều doanh nghiệp chưa co tiểu ban nay, hoặc co nhưng chưa co dủ tinh dộc lập cần thiết. Chế dộ lương bổng danh cho can bộ quản ly thường dược xay dựng dựa tren dịnh mức cu, co diều chỉnh tang nhẹ, hoặc “chạy theo” dịnh mức của một số dối thủ cạnh tranh.Ong Diền cho rằng do la nguyen nhan dẫn dến tinh thiếu cạnh tranh va cung chưa thực sự khuyến khich sự dong gop lau dai. Va thiếu khoa học ở chỗ, cac chế dộ dai ngộ chủ yếu la trả cong cho những dong gop trong qua khứ của cac ca nhan thay vi khuyến khich những kết quả tốt dẹp trong tương lai.Thống ke thu nhập binh quan của HDQT va BKS của 10 cong ty niem yết hang dầu trong 3 nam 2010 – 2012, xu hướng tang trưởng kha dều dặn, co thể thấy ro qua biểu dồ sau:Lương CEO nen gấp 20 - 30 lần lương binh quan 2  Trong khi phải ganh cac trach nhiệm với hang loạt dối tượng, bao gồm: khach hang, cổ dong, chủ nợ, nhan vien, nha cung cấp, dồng thời diều hanh sản xuất kinh doanh, tim kiếm thị trường, phat triển cong ty… thu nhập lương của Ban diều hanh chỉ gấp 4 dến 5 lần lương binh quan của nhan vien cong ty. Ngoai ra thanh vien Ban diều hanh sẽ dược thưởng khi hoan thanh/vượt mức kế hoạch kinh doanh, va co them thu lao HDQT nếu co tham gia vao HDQT.Lương CEO nen gấp 20 – 30 lần lương binh quan!Nhấn mạnh vai tro của CEO trong quản ly doanh nghiệp, ong Diền cho rằng trong tinh hinh hiện nay va 1-3 nam tới, lương của CEO nen ở trong khoảng 20 – 30 lần lương binh quan của nhan vien cong ty. Như thế cung dồng nghia cấu truc thu nhập nen thay dổi, tang tỷ trọng lương cơ bản trong thu nhập của CEO. Hiện nay, thu nhập CEO cac doanh nghiệp binh quan chỉ co 20% dến từ lương, 78% dến từ phụ cấp, một phần it ỏi 2% dến từ cổ phiếu. Cấu truc thu nhập thực tế va mục tieu ong Vu Hữu Diền dề ra như sau:Lương CEO nen gấp 20 - 30 lần lương binh quan 3Tuy nhien, với khuyến nghị noi tren của ong Vu Hữu Diền, người ta ban khoan về chinh sach thu lao của cac doanh nghiệp cong ich gay xon xao dư luận trong thời gian gần day. Bởi, tren thực tế thu nhập của “sếp” cac doanh nghiệp cong ich do mặc du cao, nhưng cung chỉ gấp 10 – 15 lần thu nhập binh quan can bộ cong nhan vien ở do. Như vậy la, nếu dể gấp 20 – 30 lần như ong Diền neu, mức thu nhập do sẽ “khủng” dến dau?Trả lời ban khoan noi tren, ong Diền cho biết mức lương gấp 20 – 30 lần dược dưa ra phải kết hợp với việc danh gia kết quả kinh doanh của cong ty, hiệu quả hoạt dộng… chứ khong dơn thuần la nang lương của cac “sếp”.

Admin · 33 vistas · Escribir un comentario

Pgina precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7